Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Στα 134,5 δισ. ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017

Στα 134,5 δισ. ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017Σχεδόν τα μισά κονδύλια προορίζονται για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.Στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, αλλά και στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στοχεύει ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017, στον οποίο συμφώνησαν σήμερα τα ευρωπαϊκά όργανα.

Βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ θα δαπανήσει περισσότερα χρήματα το 2017, με στόχο μια πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλή Ευρώπη. Ομοίως, θα διαθέσει περισσότερα κονδύλια για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων καθώς και για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης, στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αρμόδια για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε: «Αναζητήσαμε παντού όπου μπορούσαμε τα απαιτούμενα κονδύλια για έναν προϋπολογισμό που θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών μας. Έτσι, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 θα μας βοηθήσει να θωρακιστούμε έναντι των κραδασμών, δίνοντας ώθηση στην οικονομία μας και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως το προσφυγικό. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε τον προϋπολογισμό μας στα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κάνει τη διαφορά.»

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 ανέρχεται σε 155,9 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και σε 134,5 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2017 είναι ότι σχεδόν τα μισά κονδύλια (74,9 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων) προορίζονται για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα, 21,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για προγράμματα όπως  «Ορίζοντας 2020», «Erasmus+» και «COSME» καθώς και για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ενώ 2,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Επιπλέον ποσό 53,59 δισ. ευρώ θα διατεθεί για την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Εξάλλου, ο προϋπολογισμός του 2017 προβλέπει περίπου 6 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης. Το μισό του ποσού αυτού θα χρηματοδοτήσει δράσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο μισό δράσεις εκτός της ΕΕ για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, συνολικό ποσό 200 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για το νέο μέσο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο εσωτερικό της ΕΕ.

Τέλος, προβλέπεται στήριξη στους Ευρωπαίους Γεωργούς, ύψους 42,6 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου