Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Αντισυνταγματική η απόφαση για το "κούρεμα"


Την έκδοση διατάγματος πέτυχε η εταιρεία K. Athienitis (Shopping Malls) Ltd, μετά από προσφυγή της στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με το οποίο απαγορεύεται στην Τράπεζα Κύπρου, τον Διαχειριστή και την Κεντρική Τράπεζα να πειράξουν τους λογαριασμούς της εταιρείας, στην Τράπεζα Κύπρου, χωρίς δίκαιη αποζημίωση.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
"Δια του παρόντος το δικαστήριο διατάζει και απαγορεύει στου Εναγομένους από του να προβούν σε οποιαδήποτε απόφαση ή να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο από το οποίο θα προκύπτει και/ή θα συνεπάγεται μείωση και/ή εξάλειψη και/ή οιασδήποτε άλλης μορφής παρέμβαση επί του οιοδήποτε πιστωτικού υπολοίπου των λογαριασμών των εναγόντων στην Τράπεζα Κύπρου, χωρίς την απόδοση δίκαιης αποζημίωσης και/ή χωρίς να προηγηθεί ο καθορισμός εύλογης αποζημίωσης από αρμόδιο δικαστήριο, μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου".
Επίσης το Δικαστήριο απαγορεύει:
Τους εναγομένους να προβούν σε οποιαδήποτε μείωση ή εξάλειψη ή μεταφορά ή μεταβίβαση του οιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού της εταιρείας που κατέθεσε την προσφυγή... εκτός και αν αυτή είναι αποτέλεσμα εξάσκησης ή και εφαρμογής της υποχρέωσης συμψηφισμού με βάση τον περί σύστασης και Λειτουργίας του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων.
Τα παραπάνω έχουν ισχύ μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου, στις 2 Απριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου