Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Ελλάδα-Τραπεζική Αργία: Φορολογικές και Ασφαλιστικές Οδηγίες


1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όπως όλοι γνωρίζουν με την ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 καθορίστηκε τραπεζική αργία μέχρι και τις 6 Ιουλίου 2015.


Με νέα ΠΝΠ η τραπεζική αργία παρατείνεται μέχρι και τις 8 Ιουλίου, ενώ στις 8 Ιουλίου θα εκδοθεί νέα ΠΝΠ, η οποία θα καθορίζει τι θα συμβεί από 9 Ιουλίου και μετά.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι 27/7/2015 έχει παραταθεί η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα.

Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος έχει ήδη καθοριστεί με νόμο και είναι σε τρεις δόσεις: 31/7/2015 – 30/9/2015 – 30/11/2015. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, υπάρχει προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση πληρωμής όλου του ποσού του φόρου εμπρόθεσμα, υπάρχει έκπτωση 2%.

Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα, η τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος είναι: 20/07/2015. Όποιος πληρώσει το συνολικό πόσο, αντίστοιχα υπάρχει έκπτωση 2%. Σε περίπτωση που πληρώσει με δόσεις, η πρώτη δόση είναι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της δήλωσης και οι επόμενες την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, με τελευταία δόση την 31/12/2015.

Με την τραπεζική αργία οι υποχρεώσεις προς την εφορία παρατείνονται έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας και είναι οι εξής:

• Πληρωμή δόσεων φορολογικών ρυθμίσεων.
• Μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση υποβάλλοντας αίτηση μέχρι 15/07/2015.
• Πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία.
• Αναστολή των προθεσμιών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής όπως και οι αιτήσεις αναστολής στην υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας επιτρέπεται η εξόφληση με μετρητά τιμολογίων αξίας μεγαλύτερης των 500€ που έχουν εκδοθεί μέχρι και 28 Ιουνίου 2015.
Επίσης μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας δεν εκτελούνται κατασχετήρια εις χείρας τραπεζών σε αυτούς που οφείλουν στο Κ.Ε.Α.Ο.

2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης που αφορά ΙΚΑ και ΟΑΕΕ παρατείνετε μέχρι και 10/07/2015.
• Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ που λήγουν 30/06/2015 παρατείνετε η πληρωμή τους έως και 10/07/2015.
• Θεωρώ ότι και οι ημερομηνίες πληρωμής των ασφαλιστικών ρυθμίσεων και εισφορών θα παρατεθούν περαιτέρω μια και η παράταση για την πληρωμή τους εκδόθηκε 30/06/2015 με τραπεζική αργία για 6/07/2015 και όχι 8/07/2015 που ισχύει σήμερα.
• Η ρύθμιση στα ασφαλιστικά ταμεία έχει παραταθεί μέχρι 31/07/2015.

Παναγιώτης Παντελής
Πρόεδρος ΕΚΟΦΑΝ
Μέλος Δ.Σ. ΕΦΕΕΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου