Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Σάρωσε το Όχι στην Ελλάδα - Τα ποσοστά σε όλες τις περιφέρειες


Σάρωσε το Όχι σε όλη την Ελλάδα...


Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 60,38

Εγκρίνεται / ΝΑΙ 39,62

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 59,53

Εγκρίνεται / ΝΑΙ 40,47

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 58,71

Εγκρίνεται / ΝΑΙ 41,29

Περιφέρεια Ηπείρου

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 58,90

Εγκρίνεται/ΝΑΙ 41,10

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 61,69
Εγκρίνεται/ΝΑΙ 38,31

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 67,33

Εγκρίνεται/ΝΑΙ 32,67

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 63,56

Εγκρίνεται/ΝΑΙ 36,44

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 63,93

Εγκρίνεται/ΝΑΙ 36,07

Περιφέρεια Αττικής


Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 60,25

Εγκρίνεται/ΝΑΙ 39,75

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 56,58
Εγκρίνεται/ΝΑΙ 43,42

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 62,20

Εγκρίνεται/ΝΑΙ 37,80

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 63,46

Εγκρίνεται/ΝΑΙ 36,54

Περιφέρεια Κρήτης

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 69,06

Εγκρίνεται/ΝΑΙ 30,94

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου