Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Η Κύπρος στον παγκόσμιο χάρτη χρυσού

Η Κύπρος στον παγκόσμιο χάρτη χρυσούΛευκωσία: Υψίστης ασφαλείας θα είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας χρυσού που προτείνεται να χωροθετηθούν στην περιοχή ελαφριάς Βιομηχανίας Αραδίππου.

 Επιφυλάξεις για τη χωροθέτηση της μονάδας βαριάς βιομηχανίας στη συγκεκριμένη περιοχή εκφράζουν οι Δήμοι Δρομολαξιάς και Αραδίππου προτάσσοντας την ασφάλεια και την υγεία των περιοίκων, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία τέτοιων αναπτύξεων.

Το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σε περίπτωση θετικής γνωμάτευσης θα απαιτηθεί απόκλιση από τις πρόνοιες του τοπικού σχεδίου για σκοπούς αδειοδότησης.

Επισημαίνεται, ότι η εταιρεία Khrysanera Ltd, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία Tenova Bateman, προτείνει την εγκατάσταση ενός εργοστασίου εξευγενισμού χρυσού στη 2η Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.

Δεν εξετάστηκαν άλλες λύσεις διότι το κυριότερο κριτήριο ήταν η εγγύτητα βιομηχανικής περιοχής με μεγάλα τεμάχια κοντά σε αεροδρόμιο. Μόνο η συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή πληροί αυτά τα κριτήρια. Σύμφωνα με τους επενδυτές, το μεγάλο τεμάχιο είναι απαραίτητο για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για την περίφραξη της περιμέτρου για λόγους ασφάλειας.

Η εταιρεία που προγραμματίζει τη μεγάλη αυτή ανάπτυξη υποστηρίζει ότι η εξέταση εναλλακτικών λύσεων ήταν αδύνατη, εφόσον η ιδιαίτερη φύση της εργασίας της επιχείρησης απαιτεί την εγγύτητα του εργοστασίου με τον Αερολιμένα Λάρνακας για σκοπούς ασφαλείας και διευκόλυνσης διακίνησης του εμπορεύματος από διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που συνεργάζονται μόνο με το εν λόγω αεροδρόμιο. Συνεπώς, υπογραμμίζει, η επιλογή χωροθέτησης είναι ένα από τα πιο καθοριστικά κριτήρια της επιτυχίας και της ομαλής του λειτουργίας.

Το γεγονός ότι μόνο η συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή πληροί όλα τα κριτήρια, όπως μεγάλα τεμάχια κοντά σε αεροδρόμιο, η επιλογή αυτή ήταν μονόδρομος. Αναφέρεται ότι παγκοσμίως μόνο 55 παρόμοια εργοστάσια υπάρχουν. Επομένως, με την ολοκλήρωση του έργου η Κύπρος θα τοποθετηθεί στον παγκόσμιο χάρτη του χρυσού. Παράλληλα, αναμένεται η ανάκτηση εμπιστοσύνης από ξένους επενδυτές, και η τόνωση στην οικονομία.

Το εργοστάσιο θα είναι δυναμικότητας περίπου 100 τόνους τον χρόνο και θα χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία γι' αυτό τον τύπο της δραστηριότητας. Κατά προσέγγιση θα εργοδοτούνται 46 άνδρες και 10 γυναίκες.

Κτήριο υψίστης ασφαλείας κοντά στο αεροδρόμιο
Το κτήριο, όπως είναι ευνόητο, θα παρέχει την ύψιστη ασφάλεια, θα βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση και φρούρηση, με όλα τα πολύτιμα υλικά να φυλάσσονται σε θωρακισμένα δωμάτια. Η κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων θα είναι μεικτή, με οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικό σκελετό.

Ειδικότερα οι εγκαταστάσεις θα αναπτύσσονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί μεταλλικός σκελετός που θα επενδυθεί με πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 8 εκατοστών για την περιμετρική τοιχοποιία του κτηρίου με ενσωματωμένη τη θερμομόνωσή του. 

Όσον αφορά τον χώρο αποθήκευσης των αποθεμάτων χρυσού (θησαυροφυλάκια), προκειμένου να επιτευχθεί η απόλυτη ασφάλεια και να απομακρυνθεί ο όποιος κίνδυνος παρέμβασης από εξωτερικό παράγοντα, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 40 εκατοστών με ενίσχυση από ειδικά ατσάλινα πλέγματα. Για λόγους ασφάλειας επίσης το κτήριο θα φυλάσσεται αφενός από περιμετρική περίφραξη σκυροδέματος ύψους 3 μέτρων, η οποία βρίσκεται στο σύνορο του τεμαχίου.

Κοντά στην είσοδο από το κύριο οδικό δίκτυο η περίφραξη μετακινείται προς τα μέσα για διευκόλυνση της ορατότητας. Μέσα από το σύνορο περίφραξης προτείνεται η δενδροφύτευση και η δημιουργία χώρων πρασίνου. Αναπτύσσεται τέλος περιμετρικά του εργοστασίου παραγωγής, μεταλλικός φράκτης ύψους 4 μέτρων από ειδικό ατσάλινο πλέγμα, προκειμένου να μην είναι δυνατή η προσπέλαση και παρέμβαση στο κτήριο.

Όλα τα δάπεδα θα είναι αδιαπέραστα και καλυμμένα με εποξική βαφή. Το πιο σημαντικό υλικό που θα μπορούσε να διαφύγει στην ατμόσφαιρα είναι το χλώριο, αν διαφύγει μαζικά πριν μπει στον ειδικό αποθηκευτικό χώρο.

Στον χώρο των εγκαταστάσεων όχι μόνο θα υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης ενός επεισοδίου, αλλά και το προσωπικό θα φορεί την κατάλληλη στολή κατά τον χειρισμό φιαλών αερίου για παν ενδεχόμενο. Μπορεί να λεχθεί ότι το εργοστάσιο θα είναι ο πιο ασφαλισμένος χώρος φύλαξης του χλωρίου. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι ελλοχεύουν κατά τις μετακινήσεις των κυλίνδρων από το λιμάνι στο εργοστάσιο. 

Θα υπάρχει πλήρες πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει και σταθμούς παρακολούθησης γύρω από το εργοστάσιο. Θα υπάρχει επίσης πλήρες πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το στάδιο λειτουργίας που θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά που θα εξέρχονται των εγκαταστάσεων, τους αποδέκτες τους και τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών από το σύνολο των δραστηριοτήτων στον υπό εξέταση χώρο. Για όλα τα στερεά και υγρά θα υπάρχουν αρχεία τόσο για τις ποσότητες όσο και τις χημικές αναλύσεις.
 
Μέθοδοι για επεξεργασία των ράβδων 

Η τεχνολογία χρησιμοποιεί τις μεθόδους Miller (χλωρίωση) και Wohlwill (ηλεκτρόλυση) για τον εξευγενισμό του χρυσού, οι οποίες σε συνδυασμό είναι ικανές να παράγουν χρυσό 24 καρατίων (99,99% καθαρότητα) από dore gold bars.

Και οι δύο μέθοδοι, όπως και οι τρόποι διαχείρισης των στερεών και αέριων αποβλήτων και των χημικών ουσιών, χρησιμοποιούν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που περιβαλλοντικά θεωρούνται οι πιο φιλικές.

Το διάγραμμα ροής περιγράφει μια διεργασία σχεδόν μηδενικής εκπομπής, με ελάχιστο απόβλητο να εξέρχεται του εργοστασίου. Σχεδόν όλα τα «απόβλητα», όντας υλικά που περιέχουν πολύτιμα στοιχεία, είναι εμπορεύσιμα και θα εξάγονται για περαιτέρω επεξεργασία. Υπάρχει μόνο μια μικρή ποσότητα αποβλήτου διαλύματος που θα απομακρύνεται από αδειούχο εργολάβο.

philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου