Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Πόσο… πάει ο Εθνικός Υμνος;

Πόσο… πάει ο Εθνικός Υμνος;

Στις 18 Μαρτίου ο οίκος δημοπρασιών Βέργος «βγάζει στο... σφυρί» ένα αντίτυπο της ιστορικής έκδοσης του Υμνου εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού που κυκλοφόρησε το 1825 στο Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης από τα στρατεύματα του Κιουταχή.
Πόσα χρήματα μπορεί να καταβάλει ένας ενδιαφερόμενος βιβλιόφιλος συλλέκτης για μια σπάνια έκδοση του εθνικού μας ύμνου; Ο λαχνός αριθμός 198 της προγραμματισμένης για τις 18 Μαρτίου δημοπρασίας σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων, εγγράφων και χαρακτικών που γίνεται από τον οίκο δημοπρασιών Βέργος σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών αναφέρει: «ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Ὕμνος(a) εἰς τήν ἐλευθερίαν, ἔγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος, τον Μάϊον μῆνα 1823. Inno alla libertà, Dionisio Solomos da Zacinto scrisse, il mese di Maggio 1823, volgarizzato in prosa italiana da G. Grassetti, Prof. di Lettere Italiane e Latine in Zante. Edizione III. Μεσολόγγι, Δημήτριος Μεσθενεύς, 1825».

Το αντίτυπο αυτής της δεύτερης, σύμφωνα με τη δεδομένη ιστορικά χρονολογική σειρά, έκδοσης τυπώθηκε στο υπό πολιορκία Μεσολόγγι το 1825 και στην προγραμματισμένη για τις 18 Μαρτίου δημοπρασία το ποσό της εκτίμησής του κυμαίνεται μεταξύ 2.500 και 3.500 ευρώ. Έτσι, με βάση και το εύρος της αρχικής εκτίμησης, η τιμή αγοράς μπορεί να διαμορφωθεί γύρω στις 3 χιλιάδες ευρώ, εκτός και αν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων συμβάλλει στην εκτόξευσή της πολύ πάνω από το ανώτατο όριο της αρχικής εκτίμησης.Το αντίτυπο της συγκεκριμένης δίγλωσσης (ελληνικά και ιταλικά) έκδοσης του εθνικού ύμνου τυπώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον ηρωϊκό τυπογράφο Δημ. Μεσθενέα. Σύμφωνα με τις σημειώσεις των συντακτών του καταλόγου της δημοπρασίας «είχε προηγηθεί η έκδοση σε αυτοτελές τεύχος των σ. 435-488 του Β´ τόμου των Chants populaires de la Grèce modern του Fauriel, όπου και τυπώθηκε ο Ύμνος για πρώτη φορά. Ἡ ένδειξη "Edizione III" στο εξώφυλλο οφείλεται μάλλον στον υπολογισμό ως έκδοσης και της μετάφρασης του C. B. Sheridan, που είχε στο μεταξύ τυπωθεί στο Λονδίνο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου