Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Μητσόπουλος: Ευκαιρία η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίαςΣημαντικό σημείο αναφοράς και αστείρευτη πηγή αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης ζωής και ευημερίας που θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο χαρακτήρισε την Μεσόγειο Θάλασσα κατά την παρέμβασή του στο 12ο Συνέδριο Ευρωμεσογειακού Μηχανισμού Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Τάσος Μητσόπουλος, εκτιμώντας ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα της Συνόδου περί Γαλάζιας Οικονομίας της Μεσογείου και Θαλάσσιας – Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη βάση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ευκαιρία και ταυτόχρονα αποτελεί και πρόκληση η προσπάθεια διατήρησης της Μεσογείου καθαρής και ασφαλούς προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πολύτιμοι πόροι της.
Ο κ. Μητσόπουλος σημείωσε ότι η Κύπρος, κατ` εξοχήν νησιωτικό κράτος μέλος της ΕΕ με δεσπόζουσα θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και στην προσπάθεια για σφαιρική προσέγγιση και ανάπτυξη θαλασσίων δραστηριοτήτων, πχ ναυτιλία, αλιεία, παράκτιος τουρισμός, θαλάσσιες μεταφορές και η εκμετάλλευση του θαλάσσιου φυσικού ορυκτού πλούτου.
Έχει μάλιστα, δημιουργήσει την τελευταία τριετία  διυπουργική επιτροπή και εθνική συντονιστική ομάδα και βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης εθνικής θαλάσσιας πολιτικής που θα στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση και αειφόρα οικονομική εκμετάλλευση των θαλασσών της Κύπρου, πρόσθεσε. Οι κινήσεις αυτές, ανέφερε, εκφράζουν τη βούληση της κυπριακής κυβέρνησης  για συνολική και οριστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και παραμέτρων που σχετίζονται με τη θάλασσα, κάτι που φάνηκε και από το γεγονός ότι η Κυπριακή προεδρία της ΕΕ έθεσε ως στρατηγική προτεραιότητα την προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, η οποία κατέληξε στην υιοθέτηση, τον περασμένο Οκτώβριο, της διακήρυξης της Λεμεσού.
Πρόκειται για μια διακήρυξη, συνέχισε ο κ. Μητσόπουλος, όπου υπογραμμιζόταν η αποφασιστικότητα των αρμόδιων Υπουργών της ΕΕ να προωθήσουν στοχευμένες δράσεις για την γαλάζια ανάπτυξη, κάτι που θα οδηγήσει και σε προοπτικές απασχόλησης σε θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Μια διακήρυξη που ανέδειξε την αναγκαιότητα ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών σε όλα τα επίπεδα και στην οποία γίνεται ξεκάθαρο ότι όλες οι σχετικές δραστηριότητες πρέπει να υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που ορίζει η σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες συναφείς αποφάσεις.
Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων σημείωσε ότι η Μεσόγειος αποτελεί ευκαιρία συνεργασιών στη βάση μιας πιο βελτιωμένης πολιτικής θαλάσσιας διακυβέρνησης, κάτι που αναδεικνύει και την αναγκαιότητα δράσεων καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μέσα από μια τέτοια προσέγγιση, με σεβασμό στο νομοθετικό πλαίσιο και στο περιβάλλον, μεγιστοποιούνται τα οφέλη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
Ο κ. Μητσόπουλος επεσήμανε ότι η οικονομική κρίση επηρέασε την κυπριακή οικονομία αλλά η αξιοπιστία και η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας έχει γερά θεμέλια, το συνολικότερο ναυτιλιακό κυπριακό σύμπλεγμα θα παραμείνει ισχυρό, στη βάση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού και διεθνούς νομοθετικού πλαισίου, του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φορολογικού πλαισίου και της αξιοποίησης ποιοτικής και άμεσης εξυπηρέτησης από καταρτισμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Και επανέλαβε ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα στηρίξει ουσιαστικά και στοχευμένα την κυπριακή ναυτιλία.
Υπενθύμισε, επίσης, το συνεχιζόμενο από το 1987 καθεστώς περιοριστικών μέτρων που επιβάλλει η Τουρκία πρώτο σε πλοία υπό κυπριακή σημαία, δεύτερον σε πλοία υπό κυπριακή διαχείριση και σε πλοία που καταπλέουν ή αποπλέουν από κυπριακά λιμάνια. Ανέφερε ότι η πρακτική αυτή πλήττει την κυπριακή οικονομία και ναυτιλία αλλά βρίσκεται σε κατάφορη αντίθεση τόσο με το διεθνές όσο και με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Ο κ. Μητσόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των Ευρωπαίων και Μεσογειακών εταίρων για να ενισχυθούν έξυπνα και καινοτόμα τομείς, όπως η γαλάζια οικονομία,  που μπορεί να στηρίξει την οικονομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανέφερε ως ενδεικτικά παραδείγματα τις θαλάσσιες μεταφορές, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, την ανανεώσιμη ενέργεια των ωκεανών και των θαλασσών, τη γαλάζια βιοτεχνολογία. 
Στην προσπάθεια αυτή, σημείωσε ο κ. Μητσόπουλος, θα πρέπει να προωθηθεί ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών κρατών, να υιοθετηθεί η εφαρμογή υψηλών διεθνών προτύπων ασφαλείας στην ναυσιπλοϊα και πρόληψης της θαλασσίας ρύπανσης και η συγχρηματοδότησης υποστηρικτικών έργων υποδομής και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι οι θάλασσες πρέπει να ενώνουν τους λαούς.
sigmalive.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου