Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Έλλειμμα €896,9 εκατ. καταγράφηκε στην Κύπρο το 2013

Έλλειμμα €896,9 εκατ. καταγράφηκε στην Κύπρο το 2013
Λευκωσία: Έλλειμμα της τάξης των €896,9 εκατομμυρίων παρουσίασε το 2013 το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ποσό το οποίο αντιστοιχεί με 5,4% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία. Το 2013 τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6,9% σε σύγκριση με το 2012, υποχωρώντας στα €7,55 δισεκατομμύρια. Αντιστοίχως τα έσοδα για το 2013 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 4,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στα €6,65 δισ. 

Εξάλλου, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1.970,5 εκατ. (5,9% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και οι συνολικές δαπάνες σε €2.559,7 εκατ., (6,3% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €589,2 εκατ. σε σύγκριση με έλλειμμα €546,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 ήταν: 

*φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €611,4 εκατ. (16,8% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012), 

*εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €365,2 εκατ. (μείωση 18,3%),

 *φόροι στο εισόδημα και πλούτο €610,9 εκατ. (13,4% αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012). Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 41,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 φτάνοντας στα €154,7 εκατ.

 Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 ήταν:

 *κοινωνικές παροχές €775,3 εκατ. (13,5% αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) 

*και απολαβές προσωπικού €758,5 εκατ. (9,2% μείωση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν σε €87,5 εκατ. (σε σύγκριση με €211,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο), ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στις μεταβιβάσεις κεφαλαίου (€380,0 εκατ. σε σύγκριση με €178,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο), εκ των οποίων ποσό €299 εκατ. αφορά αποζημιώσεις για τα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων που κατείχαν καταθέσεις στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο πέρσι ήταν €5,3 εκατομμύρια, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκε έλλειμμα €209,5 εκατ.. Στο τρίτο τρίμηνο του 2013 σημειώθηκε έλλειμμα 92,9 εκατ., ενώ στο τέταρτο τρίμηνο το έλλειμμα εκτινάχθηκε στα €589,2 εκατ., αυξάνοντας το συνολικό έλλειμμα για το έτος στα €896,9 εκατ.

 Πηγή: philenews/ΚΥΠΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου