Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Ταμείο Προνοίας για φίλημα


Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκονται τα ταμεία προνοίας της χώρας μετά από την απόφαση για κούρεμα των καταθέσεων, με αποτέλεσμα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού να χάνει μεγάλο μέρος όσων φύλαγε για δεκαετίες.
Ωστόσο, στον αντίποδα αυτής της κατάστασης βρίσκονται ορισμένοι οι οποίοι είχαν την «τύχη» θα έλεγε κανείς να υπάγονται σε ένα ταμείο προνοίας με προνοητικούς και κυρίως επαγγελματίες διαχειριστές.
Ένα από αυτά είναι και το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, το μεγαλύτερο Ταμείο του ιδιωτικού τομέα με βάση την αξία του χαρτοφυλακίου του, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους συνταξιοδοτικούς οργανισμούς που λειτουργούν στην Κύπρο με βάση αριθμό μελών 12,859 άτομα.
Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου ανέρχεται κοντά στα €270 εκ., ενώ οι ετήσιες εισροές από εισφορές μελών και εργοδότη φτάνουν στα €19 εκ. περίπου ετησίως.
Μέσα από σωστούς χειρισμούς και διασπορά των επενδύσεων, το ποσοστό μέγιστης απώλειας που ενδέχεται να έχει το ταμείο αναμένεται ότι θα έχει μονοψήφιο αριθμό μιας και μικρό μέρος του ήταν κατατεθειμένο σε κυπριακές τράπεζες. Το μυστικό της επιτυχίας σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Ταμείου Μαρίνο Γιαλελής βρίσκεται στα τρία «Δ»: διαφάνεια, διαδικασίες, διασπορά.
Μια σύντομη επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Ταμείου είναι αρκετή για να διαπιστώσει κανείς την οργάνωση και τη διαφάνεια που υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες, τους περιορισμούς, την επενδυτική στρατηγική, τους ξεκάθαρους στόχους και τα στοιχεία του ταμείου.
Από το 2011, και ενώ το χαρτοφυλάκιο του ταμείου είχε παρουσιάσει αύξηση €7.9 εκ. και απόδοση 2,32% στο σύνολο του χαρτοφυλακίου η διαχειριστική επιτροπή αποφάσισε αλλαγές στην επενδυτική στρατηγική αυξάνοντας περαιτέρω τη διασπορά του χαρτοφυλακίου και κατ’ επέκταση μειώνοντας τον κίνδυνο. Συγκεκριμένα, προστέθηκαν δύο νέες κατηγορίες επενδύσεων και αφορούσαν την παγκόσμια αγορά σε Έργα Υποδομών και σε Εναλλακτικές Επενδύσεις, με ποσοστό περίπου 2,20% και 2,75% αντίστοιχα.  Εξάλλου, σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε μετοχές, αυτές αφορούν μόνο την παγκόσμια αγορά μετοχών. Ιστορικά οι επενδύσεις σε μετοχές ανά το παγκόσμιο (τελευταία 100 χρόνια) παρουσιάζουν αποδόσεις που υπερβαίνουν το 9% ετησίως και το γεγονός ότι το Ταμείο είναι μακροπρόθεσμος επενδυτής μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο που εμπεριέχουν οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις τους.
Όπως αναφέρει η επιτροπή, το ταμείο επωφελείται από την συμπερίληψη επενδύσεων σε Μετοχές, Κυβερνητικά και Εταιρικά Χρεόγραφα, Ακίνητη Περιουσία τα οποία ιστορικά έχουν αποφέρει ιδιαίτερα αυξημένες αποδόσεις σε σχέση με τα μετρητά.
Η απόδοση των μετοχών στις παγκόσμιες αγορές για το 2012 είχαν απόδοση +10,70% και για το 2013 μέχρι σήμερα είναι περίπου στο +11%. 
Με αυτή την διαφοροποίηση, οι αποδόσεις αναμένεται να αυξηθούν σε 5.93%, όπως αυτό επιβάλλεται από τους στόχους επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
Παράλληλα, η επιτροπή θεώρησε επιβεβλημένη τη συμπερίληψη στις επενδύσεις του Ταμείου και κυβερνητικών / εταιρικών χρεογράφων από άλλες χώρες, τα οποία έχουν το πλεονέκτημα ότι αποφέρουν αυξημένες αποδόσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα από τα μετρητά χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα επενδυτικού κινδύνου.
Τέλος η συμπερίληψη και άλλων εναλλακτικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως επενδύσεις σε γη, ακίνητη περιουσία κ.λ.π. προσφέρουν το πλεονέκτημα υψηλών αποδόσεων οι οποίες μάλιστα δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές στις τιμές των άλλων κατηγοριών όπως μετοχές, μετρητά και χρεόγραφα.
Σύμφωνα με στοιχεία του 2011, το Ταμείο τα τελευταία πέντε χρόνια είχε απόδοση 3,40% το χρόνο, τα τελευταία 10 χρόνια 4,60% το χρόνο και για τα τελευταία 15 χρόνια η απόδοση ήταν 5,05% ετησίως. Έχει μάλιστα βραβεύτηκε επανειλημμένα από τα IPE Awards ως το «Καλύτερο Ταμείο Μικρών Χωρών Ευρώπης / Best Pension Fund in the Small Countries».

sigmalive.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου