Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013

Γονάτισε το ταμείο ανεργίας - Έλλειμμα €44,6εκατ. στο Λογαριασμό

Γονάτισε το ταμείο ανεργίας - Έλλειμμα €44,6εκατ. στο Λογαριασμό
Λευκωσία: Γονατίζει υπό το βάρος της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας ο Λογαριασμός ανεργίας, που παρουσιάζει παθητικό της τάξης των €44,6 εκατ. για το 2013. Σε καθοδική πορεία είναι και το αποθεματικό του Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ύφεση που βρίσκεται η κυπριακή οικονομία και η αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, ο Λογαριασμός ανεργίας, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, τα έσοδά του μέχρι τέλος Ιουνίου του 2013 ανήλθαν στα €36,6 εκατ. ενώ η δαπάνη για πληρωμή του επιδόματος στους δικαιούχους στα €86,5 εκατ. Το δε διαθέσιμο ποσό για καταβολή της παροχής ανήλθε στα €41,9 εκατ. Συνεπώς, ο Λογαριασμός ανεργίας παρουσίαζε έλλειμμα της τάξης των €44,6 εκατ.

Είναι προφανές ότι τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη της πληρωμής του επιδόματος και το Υπουργείο Εργασίας μελετά τρόπους αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών.

Ο αριθμός των ανέργων οι οποίοι αποτάθηκαν για επίδομα μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 ήταν 32.678 άτομα, κατά μέσο μηνιαίο όρο, που είναι υψηλότερος από τις 28.812 άτομα, την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση κατά 13,4%).

Όσον αφορά το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση του αποθεματικού, αλλά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας.  Σύμφωνα με σημείωμα του υπουργείου Εργασίας, οι αιτήσεις μέχρι και τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, ήταν αυξημένες κατά 56,8%, 10.165 σε σύγκριση με 6.482=

Ο Κλάδος πλεονασμού μέχρι και τον Αύγουστο διεκπεραίωσε 5.018 αιτήσεις σε σύγκριση με 3.693 την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αύξηση 36%). Από τις 5.018 αιτήσεις εγκρίθηκαν 4.096 (82%) σε σύγκριση με 2.883 ή 78% και απορρίφθηκαν 922 (18%).

Το ποσό που πληρώθηκε μέχρι τον Αύγουστο ανήλθε στα €38,1 εκατ. με βάση τις εξετασθείσες αιτήσεις στη συγκεκριμένη περίοδο του 2013, με μέσο ποσό πληρωμής τις €9.295, σε σύγκριση με τα €23,9 εκατ. και μέσο ποσό πληρωμής τις €10.031 την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, ενώπιον του Κλάδου πλεονασμού εκκρεμούσαν 16.204 αιτήσεις σε σύγκριση με 10.555 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το αποθεματικό του Ταμείου την 1.1.2013 ήταν €396 εκατ. και το σύνολο των εσόδων μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος χρόνου ανήλθε στα €45 εκατ. (προκαταρκτικά).

Οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Εργασίας υπολογίζουν ότι μέχρι τέλος του χρόνου τα έσοδα θα είναι της τάξης των €75,799 εκατ. και όταν αφαιρεθεί από αυτά το ποσό των €2,264 εκατ. (διοικητικά έξοδα) και επιπλέον το ποσό των €12,527 εκατ. για το Ταμείο αφερεγγυότητας του εργοδότη και επιπλέον το ποσό των €123,632 εκατ. για τις πληρωμές, τότε η διαφορά εσόδων-εξόδων αναμένεται να ανέλθει στα €333,449 εκατ. και εκτιμάται ότι το Ταμείο δεν θα αντιμετωπίσει οικονομικό πρόβλημα και θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 


Ωστόσο, σημειώνουν οι τεχνοκράτες, αν από το αποθεματικό αφαιρεθεί και άλλο ποσό που θα αφορά στην πληρωμή αιτήσεων που παραλήφθηκαν το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2013 (ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να εκκρεμούν οι αιτήσεις του τελευταίου εξαμήνου μόνο, χρόνος που κατά κανόνα απαιτείται για την εξέταση μιας αίτησης), έστω και αν αυτές δεν έχουν διεκπεραιωθεί σημαίνει ότι ποσό €27,668 εκατ. θα καταβληθεί και τότε το πραγματικό αποθεματικό μειώνεται στα €305,781 εκατ. 

philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου