Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Ενδεχόμενο επιλεκτικής χρεοκοπίας για την Κύπρο

Ενώπιον ενός σκληρού διλήμματος αναμένεται να βρεθεί εντός Ιουλίου η κυβέρνηση, οπότε λήγουν κρατικά ομόλογα, ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το δίλημμα, επομένως, που τίθεται, περιλαμβάνει από τη μια την επιλεκτική χρεοκοπία και από την άλλη η ζημιογόνα ανανέωση των ομολόγων.
Σε πολυδαίδαλο παζλ για την κυβέρνηση φαίνεται να εξελίσσεται η διαχείριση των κρατικών ομολόγων, αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που λήγουν εντός Ιουλίου.
Ως εκ τούτου, τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, διεξάγουν ασκήσεις επί χάρτου, ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος ανανέωσης των κυπριακών ομολόγων, χωρίς, όμως, να επηρεάζονται σημαντικά οι λογαριασμοί των κατόχων και ειδικά των τραπεζικών ιδρυμάτων και του Συνεργατισμού.
Στο μνημόνιο, τονίζεται ότι κρατικά ομόλογα, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, που κατέχονται από Κύπριους, επιβάλλεται ν’ ανανεωθούν.
Επιπλέον, θα πρέπει ν’ ανανεωθεί ομόλογο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2012 γι ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής και το οποίο μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Κύπρου.
Εκκρεμεί, επίσης, η αποπληρωμή ομολόγων, αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ, που κατέχουν τράπεζες,  Συνεργατικά Ιδρύματα και ημικρατικοί οργανισμοί.
Ενώπιον ενός σκληρού διλήμματος και δέσμιοι των εγκρίσεων της Τρόικας είναι το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα, που επεξεργάζονται σενάρια εφαρμογής της διαδικασίας Rollover. 
ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ 
- Ή θ' ανανεώσουν τα εν λόγω ομόλογα για μικρή, ολιγόμηνη διάρκεια για να περιορίσουν τις λογιστικές ζημιές,
 - ή θ' ανταλλάξουν τα υφιστάμενα ομόλογα, πριν από τη λήξη τους, με νέα ομόλογα, που θα έχουν παρόμοιας φύσης όρους. Κατ’ αυτό τον τρόπο περιορίζονται και πάλι τις λογιστικές ζημιές.   
Όποιον δρόμο κι' αν επιλέξει, το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται ότι θα προκύψουν προβλήματα.
Το πρώτο σενάριο
-Πιθανόν ν' αποστερήσει τη δυνατότητα από τους ομολογιούχους, να χρησιμοποιήσουν τ' ανανεωμένα ολιγόμηνα ομόλογα για ν' αντλήσουν ρευστότητα από την ΕΚΤ, εκτός κι αν η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφαλίσει εξαίρεση. 
Το δεύτερο σενάριο 
- Ενδεχομένως, να θέσει τη χώρα σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας. Θ’ αφήσει, όμως, στην Κυπριακή Δημοκρατία το περιθώριο, να χρησιμοποιήσει τ' ανανεωμένα, πέραν του ενός έτους ομόλογα, για ν' αντλήσει ρευστότητα από την ΕΚΤ. 
Επιβάλλεται, όμως, η διασφάλιση σωστής διαχείρισης μιας πιθανής υποβάθμισης σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας, γεγονός, που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων.
Σημειώνεται, όμως ότι η εν λόγω διαβάθμιση είναι προσωρινή και διαρκεί, μέχρι την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων.
Ξεκαθαρίζουμε, πως η περίπτωση της επιλεκτικής χρεοκοπίας, δεν έχει καμία σχέση με τη δυνατότητα του κράτους ν’ αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του, αφού αυτές είναι εξασφαλισμένες από το μνημόνιο.     Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται, εδώ και καιρό, εκτός αγορών και ως εκ τούτου, η όποια διαβάθμιση δεν επηρεάζει τις αγορές.
Σημειώνεται, ότι και για τα δύο σενάρια χρειάζεται η έγκριση της Τρόικας. Στην περίπτωση της ανανέωσης ομολόγων μικρής διάρκειας, αναμένεται ότι θ' απαιτηθεί πολιτική διαπραγμάτευση, ενώ στο σενάριο της επιλεκτικής χρεοκοπίας επικοινωνιακή διαχείριση.
Στο μεταξύ, υπάρχει κι ένας τρίτος δρόμος, ο οποίος φαντάζει απαγορευτικός, καθώς, είναι δυνατό, να προκαλέσει ζημιές της τάξεως του 25-30% για τους ομολογιούχους.
Σύμφωνα μ’ αυτή την επιλογή τα ομόλογα θ' ανανεωθούν κατά τη λήξη τους.
Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη, τη σημερινή δίκαιη αξία των κρατικών ομολόγων, που δεν υπερβαίνει το 65 με 70%, οικονομικοί κύκλοι, εκτιμούν ότι σε πραγματικούς αριθμούς αυτή η απώλεια για τράπεζες, συνεργατικά και ημικρατικούς, ενδεχομένως, να είναι της τάξεως των 300 εκατομμυρίων ευρώ.    

Πηγή: Sigmalive.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου