Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

Κύπρος: Αρχίζει η κατάργηση των καρτών νοσηλείας

Αρχίζει η κατάργηση των καρτών νοσηλείας
Λευκωσία: Έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που αφορά τους δικαιούχους δωρεάν περίθαλψης και τα νέα τέλη των κρατικών νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Για να γίνει αυτό επιβάλλεται να προηγηθούν κάποιες διαδικασίες μεταξύ των οποίων και η κατάργηση ή/και αντικατάσταση των σημερινών καρτών νοσηλείας. 


Η διαδικασία αυτή θα γίνει σταδιακά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε δικαιούχος. Φυσικά, κανένας δεν γνωρίζει το πόσοι θα είναι τελικά οι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης καθώς με δεδομένη τη γενικότερη μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ενδεχομένως η καθήλωση των εισοδηματικών κριτηρίων στις €15.400 να μην οδηγήσει τελικά και σε μείωση στην προσέλευση ασθενών στα κρατικά νοσηλευτήρια και κατ’ επέκταση σε εξοικονομήσεις. 

Την πρώτη Αυγούστου βγαίνουν εκτός νοσοκομείων όλοι όσοι σήμερα κατέχουν κάρτα δικαιούχων Β’ καθώς και οι Τουρκοκύπριοι οι οποίοι μέχρι τώρα δικαιούνταν δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.  Οι κάρτες νοσηλείας που κατέχουν τα άτομα των δύο αυτών κατηγοριών σταματούν να έχουν την οποιαδήποτε ισχύ. Ωστόσο, θα δικαιούνται δωρεάν περίθαλψης σε περίπτωση που: . Οι σημερινοί δικαιούχοι Β οι οποίοι υπέστησαν μειώσεις στα εισοδήματά τους θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τη νέα κάρτα δικαιούχου σε περίπτωση φυσικά που καλύπτονται από τα εισοδηματικά κριτήρια. . Οι Τουρκοκύπριοι θα δικαιούνται να αποκτήσουν την κάρτα δωρεάν νοσηλείας σε περίπτωση που έχουν καταβολές τριών ετών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι σε θέση να αποδείξουν τα εισοδήματά τους μέσω των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και καλύπτονται από τα εισοδηματικά κριτήρια. Κάρτες με/ή χωρίς λήξη Με την κατάργηση των καρτών των δικαιούχων Β και των Τουρκοκυπρίων, ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση/ανανέωση των καρτών νοσηλείας χωρίς ημερομηνία λήξης. Τις κάρτες αυτές κατέχουν σήμερα οι πολύτεκνοι, οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. . Οι ροζ κάρτες χωρίς ημερομηνία λήξης θα έχουν ισχύ μέχρι την 31η Οκτωβρίου. . Από την 1η Νοεμβρίου οι κάρτες αυτές θα πρέπει να ανανεωθούν. . Οι συνταξιούχοι θα λάβουν καινούργιες κάρτες νοσηλείας. . Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα μπουν στο πρόγραμμα της συνεισφοράς από την 1η Αυγούστου, θα πάρουν νέες ανανεωμένες κάρτες δωρεάν περίθαλψης. . Για τους πολύτεκνους θα ισχύσει είτε το πρόγραμμα συνεισφοράς είτε τα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, για όσες πολύτεκνες οικογένειες τα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτουν τη δωρεάν περίθαλψη, οι κάρτες θα ανανεωθούν βάσει εισοδηματικών κριτηρίων χωρίς αποκοπές. Για τις οικογένειες των πολυτέκνων και τριτέκνων των οποίων τα εισοδήματα δεν δικαιολογούν βάσει κριτηρίων δωρεάν περίθαλψη και το επιθυμούν, θα ισχύσει το πρόγραμμα συνεισφοράς (1,5% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα αποκόπτεται μέσω του Φόρου Εισοδήματος). . Μαζί με τις ροζ κάρτες χωρίς ημερομηνία λήξης, δηλαδή την 31η Οκτωβρίου, θα καταργηθούν και οι σημερινές κίτρινες κάρτες νοσηλείας τις οποίες κατέχουν οι χρόνιοι ασθενείς που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Με την κατάργηση των καρτών χωρίς ημερομηνία λήξης και των καρτών των χρόνιων ασθενών, σε ισχύ θα παραμείνουν μετά την 1η Νοεμβρίου μόνο οι ροζ κάρτες με ημερομηνία λήξης. Δηλαδή οι κάρτες τις οποίες κατέχουν σήμερα δικαιούχοι Α οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. . Οι κάρτες αυτές θα καταργούνται με τη λήξη τους, με τη διαφορά ότι ο σημερινός δικαιούχος θα επανεξετάζεται βάσει των εισοδημάτων του. . Η διαδικασία αυτή, της κατάργησης και ανανέωσης των σημερινών καρτών δικαιούχου Α, δεν αποκλείεται, όπως πληροφορούμαστε, να κρατήσει μέχρι τις αρχές του 2014, οπόταν και θα καθοριστεί ημερομηνία οριστικής αλλαγής όλων των καρτών νοσηλείας. Άγνωστος ο αριθμός των δικαιούχων Ανεξαρτήτως καρτών νοσηλείας, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και τα νέα τέλη και επιβαρύνσεις στα κρατικά νοσοκομεία θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου 2013. Υπενθυμίζεται ότι τα νέα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται για:  1 Άτομο χωρίς εξαρτώμενους (ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα) €0 - €15.400 2 Διμελής οικογένεια €30.750 3 Τριμελής οικογένεια €32.450 4 Τετραμελής οικογένεια €34.150 5 Καθορίζεται επίσης αύξηση €1.700 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο. Από αυτά τα κριτήρια θα περάσουν, οι σημερινοί δικαιούχοι Β των οποίων τα εισοδήματα μειώθηκαν ενώ στη δωρεάν περίθαλψη θα μπαίνουν όλοι όσοι συμπληρώνουν δύο μήνες στην ανεργία. 

Στις αρχές του 2014 αναμένεται ωστόσο ότι ο αριθμός των δικαιούχων βάσει εισοδημάτων θα αυξηθεί αφού αναμένεται και μείωση του μέσου ετήσιου εισοδήματος των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων δωρεάν περίθαλψης θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει μετά το πρώτο τρίμηνο της καινούργιας χρονιάς. 

Πηγή: philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου